Poets | Bookstore | Poem of the Day | Top 40 | Search | Comments | Privacy
July 23rd, 2014 - we have 234 poets, 8,025 poems and 115,441 comments.
Analysis and comments on A Pact by Ezra Pound

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

Comment 6 of 96, added on March 8th, 2012 at 12:08 PM.
tWeAlShLTslcZzezE

ktowKi Im obliged for the blog post.Much thanks again.

Buy Cheap OEM Software from Honduras
Comment 5 of 96, added on October 29th, 2011 at 2:11 PM.
veldig bra

hvorfor ikke:)


dymnaddicky from United States
Comment 4 of 96, added on December 21st, 2010 at 10:55 PM.
A Pact

The poet is speaking of a pact yet "It was you that broke the new wood, Now
is a time for carving". It sounds like the poet is giving in.


Sheryl Skoglund from United States
Comment 3 of 96, added on December 26th, 2009 at 1:15 PM.
Jeg er enig

Takk for interessant informasjon


tool from United States
Comment 2 of 96, added on May 12th, 2007 at 6:59 AM.

Is Pound calling Whitman a sap here?

ea
Comment 1 of 96, added on October 13th, 2004 at 4:40 AM.

Jeg har valgt å skrive en analyse av diktet A Pact, av Ezra Pound
(1885-1972).

Diktet ble først publisert i 1916 i London, i den modernistiske perioden.
Modernistisk dikting har fått sitt navn blant annet på grunn av hvordan
forfatterne valgte oppsettet av diktet, og på grunn av temaene som sto
sentralt i diktningen. Dette var at de foretrakk å skrive frie vers. Det
vil si at det tradisjonelle rim i diktningen ble ignorert framfor å skrive
slik man selv ville. I modernismen er det også flittig brukt upoetiske
motiver og temaer. Med dette mener jeg da at de flyttet seg fra de
romantiske temaene, og nærmet seg de mer realistiske ved at de valgte
samfunnsrelaterte motiver.

For å forstå temaet i diktet må man forstå enkeltord og navn. Ezra Pound
har brukt navnet Walt Whitman som jeget snakker til/med. Dermed må vi vite
på forhånd hvem Walt Whitman er, og eventuelt hva han har gjort for å få
slik oppmerksomhet i teksten til Pound. Kort fortalt var Walt Whitman
amerikansk forfatter, som levde fra 1819- 1892. I sin diktning tar han
gjerne opp temaer som omhandler seksualitet på et tvetydig nivå. Godt kjent
er diktet, O Captain! my Captain! som sies tar for seg Whitman sine
følelser overfor sine kjønnsorgan. Med dette kan teksten i diktet til Ezra
Pound, ”A Pact” være en slags hyllest til Whitman som skrev så fritt (men
dog skjult) om forholdet mennesker har til sin egen kropp. Eller på en
annen side, at Whitman faktisk er navnet jeget har gitt sin . Dette fordi
at vi skal kunne assosiere blant annet det nevnte verket fra Whitman med
dette diktet. Jeget snakker til Whitman i nåtid, som om han var levende
foran ham. [I make…] (l.1). [I have…] (l.2). [I am…] (l.5). [Now is the
time…] (l.7). [We have…] (l.8). Dette kan selvfølgelig bare være en del av
fantasien til Pound, altså å levende gjøre Whitman for å forklare ham
hvorfor han har [… detested…] (l.2), nemlig foraktet/hatet ham gjennom
barndommen av. Eller det kan bety at han ser ned på sin mannlige
skjønnsorgan og snakker direkte til han. Han kan ses som, på et nivå,
til givende for sin ignoranse: I come to you as a grown child (l.3). I
overført betydning kan dette bety: Jeg kommer til deg uvitende om det
faktiske du har visst hele tiden. Samtidig i neste linje legger han skylden
over på sin oppvekst/far, Who has had a pig- headed father(l.4). Oversatt:
som har hatt en sta far. Ordet, pig-headed er et ganske negativt uttrykk
som han har valgt. Andre synonymer ville vært stubborn eller old –
fashioned, der begge mulighetene ville gitt den påståtte faren et mer
sympatisk utseende, men her ville han poengtere sin bitterhet. Ordet father
trenger ikke nødvendigvis å bety direkte far. Der er godt mulig at jeget
bruker ordet father, som i læremester, igjen som i miljøet og/eller
samfunnet som har lært ham å tenke annerledes, muligens mer gammeldags og
negativt på sin seksualitet/ eller mannlige kjønnsorgan enn det han nå
mener han burde.

Å se dette på en annen andre siden vil da jeg – et i verselinje 3. I come
to you as a grown child, fortelle at han ikke har noen erfaring med sin
kropp fra barndommen av. Så videre: who has had a pig- headed father; fordi
samfunnet forbød meg å utforske de seksuelle interessene fra barndommen.

Altså er verselinje 2 – 4 en forklaring på hvordan og hvorfor han har hatt
sin oppfatning av Whitman, eller sitt mannlige kjønnsorgan.

I make a pact with you, Walt Whitman, (l.1). Denne verslinjen fortsetter i
verselinje 5: I am old enough now to make friends. Jeg er nå gammel nok til
å skape vennskap med deg. I oversatt betydning: jeg er har Nå skjønt at
dine ideer var riktige. Eller på en annen måte: jeg er Nå gammel nok til å
komme i fred med deg/ dine ideer. Dette vil da si at linje 1 og 5 henger
sammen i den forstand at han først skriver, jeg gjør en pakt med deg,
Whitman. Så videre, For Nå har jeg skjønt at dine ideer var riktige.

Igjen, på en annen side kan, I am old enough to make new friends bety, jeg
er Nå gammel nok til å bli kjent med deg, nemlig sin intime del, Whitman.

It was you that broke the new wood, (l.6). Det var du som kuttet det nye
treet. Her forteller jeg- et til Whitman at han har gjort ham en tjeneste,
eller at Whitman har gitt ham en dytt i den riktige retningen. Slik en
veileder, eller for å bruke mitt nevnte uttrykk, lærermester gjør mot sine
elever. Now is a time for carving. Igjen bruker han ordet Now, fordi nå, i
dette øyeblikket er tiden inne for å ta over og skjære i treet selv.
Ordene, skjære i treet (carving) kan bety mer i retning av å skulptere
treet. Det vil si at jeget har fått nye forutsetninger for seksualitet på
et fint vis, og han kan bruke denne nye ideen på å bygge videre på det han
Nå tror på. Altså det han Nå har lært av den tidligere foraktede
seksualiteten. Her og Nå vil jeg – et ta trinnet og tydeligvis berøre sin
intime del.

We have one sap and one root (l.8). Ordet sap er saften som sirkulerer
gjennom en plante. Altså vil sap være symbolet for blod. [ … and one root…]
(l.8) og vi har en rot. Roten er et bilde av det mannlige skjønnsorgan. Let
there be commerce between us, la det bli handel mellom oss. Så hvis vi
legger to og to sammen, skjønner vi hva jeg – et har oppdaget ved å se ned.


Kort, vil temaet i diktet vil da være å bli kjent med sin seksualitet, som
har vært undertrykt av varsler gjennom barndommen av.

Diktet, A Pact viser tydelig sine modernistiske trekk blant annet fordi
diktet har intet fast metrum. Det har med andre ord frie vers. Det at
[…wood…](l.6) og […root…] (l.8) rimer tror jeg er ganske tilfeldig. Et
annet tegn som forteller at diktet er modernistisk er at temaet tatt opp i
teksten er samfunnskritisk. Det er heller ingen gjennomtenkt rytme i diktet
som jeg har funnet. Ezra Pound har skrevet et dikt som passer vel inn i den
perioden den ble gitt ut på, ved å utfylle de kriteriene et modernistisk
dikt krever.Mina from Norway

This poem has been commented on more than 10 times. Click below to see the other comments.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
Share |


Information about A Pact

Poet: Ezra Pound
Poem: A Pact
Year: 1916
Added: Feb 4 2004
Viewed: 25976 times
Poem of the Day: Jul 18 2004


Add Comment

Do you have any comments, criticism, paraphrasis or analysis of this poem that you feel would assist other visitors in understanding this poem better? If they are accepted, they will be added to this page of American Poems. Together we can build a wealth of information, but it will take some discipline and determination.

Do not post questions, pleas for homework help or anything of the sort, as these types of comments will be removed. The proper place for questions is the poetry forum.

Please note that after you post a comment, it can take up to an hour before it is visible on the website! Rest assured that your comment is not lost, so don't enter your comment again.

Comment on: A Pact
By: Ezra Pound

Name: (required)
E-mail Address: (required)
Country:
Show E-mail Address:
Yes No
Subject:
Poem Comments:

Poem Info

Pound Info
Copyright © 2000-2012 Gunnar Bengtsson. All Rights Reserved. Links | Bookstore