Poets | Poem of the Day | Top 40 | Search | Comments | Privacy
August 18th, 2018 - we have 234 poets, 8,025 poems and 329,572 comments.
Analysis and comments on The Gentian has a parched Corolla -- by Emily Dickinson

Comment 1 of 1, added on March 12th, 2012 at 8:53 PM.
YGjnCBngfaTbaW

Specjalnie dla Ciebie: Barańczak i Iłłakowiczf3wnaCzułam - przez Mf3zg
przechodził Pogrzeb - Minuta po muicnieKondukt szedł - szedł - i deptał
we mnieButami zdolność czucia Gdy wszyscy Żałobnicy siedli -Monotonne
egzekwieZałomotały bębnem - UmysłZaczął mi w końcu drętwieć -
Słyszałam - jak podnoszą Skrzynię -Jak przez Duszę raz
jeszczeSkrzypią ich Ołowiane Buty -Tu rozdzwoniła się Przestrzeń,
Jakby Niebiosa były Dzwonem -Uchem - całe Istnienie -A ja i Cisza -
porzuconymW klęsce - samotnym Plemieniem - A wtedy - Deska w dnie
RozumuTrzasnęła - zaczęłam spadać -Tłukąc się o krawędzie
Światf3w -Aż je przestałam poznawać -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Przez mf3zg
przechodził pogrzeb:żałobnicy po czaszce całejdreptali, aż wszelkie
czuciewe mnie się załamało. A kiedy posiadali,w egzekwie jak w
bębenbito, bito, aż rozumzda się w końcu mi zdrętwiał. Pf3źniej
słychać było, jak z pudłemprzeskrzypieli przez duszę, depcącobuwiem
ciężkim jak ołf3w...A wtedy zadzwonił przestwf3r, jakby całe niebo
było dzwonem,a byt - uchem słuchającym,ja zaś i cisza - jakimś dziwnym
plemieniemsamotnie na brzegu stojącym.pzdrP.S. "After great pain" nie
mogę znaleźć w tłumaczeniu. :-(

Bob from United States

Share |


Information about The Gentian has a parched Corolla --

Poet: Emily Dickinson
Poem: 1424. The Gentian has a parched Corolla --
Volume: Complete Poems of Emily Dickinson
Year: 1955
Added: Jan 9 2004
Viewed: 206 times
Poem of the Day: Mar 1 2010


Add Comment

Do you have any comments, criticism, paraphrasis or analysis of this poem that you feel would assist other visitors in understanding this poem better? If they are accepted, they will be added to this page of American Poems. Together we can build a wealth of information, but it will take some discipline and determination.

Do not post questions, pleas for homework help or anything of the sort, as these types of comments will be removed. The proper place for questions is the poetry forum.

Please note that after you post a comment, it can take up to an hour before it is visible on the website! Rest assured that your comment is not lost, so don't enter your comment again.

Comment on: 1424. The Gentian has a parched Corolla --
By: Emily Dickinson

Name: (required)
E-mail Address: (required)
Country:
Show E-mail Address:
Yes No
Subject:
Poem Comments:

Poem Info

Dickinson Info
Copyright © 2000-2015 Gunnar Bengtsson. All Rights Reserved. Links